Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (cập nhật tháng 8/2017)

Đăng vào 18/08/2017 09:05:22

                        

Ngày 11/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Luật Hà Nội thí điểm đào tạo hệ chính quy trình độ đại học ngành Luật thương mại quốc tế. Từ tháng 9/2011, Trường đã tiến hành tuyển sinh và đến thời điểm tháng 9/2017, đang đào tạo bảy khóa cử nhân văn bằng 1 và hai khóa cử nhân văn bằng 2 ngành Luật thương mại quốc tế với số lượng xấp xỉ 800 sinh viên.

Chương trình thí điểm đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế hướng tới việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống, nhưng cũng khá sâu sắc về pháp luật thương mại quốc tế, trên nền tảng sự hiểu biết cơ bản về pháp luật Việt Nam, có kỹ năng cơ bản của luật gia và thành thạo tiếng Anh pháp lý.

Ngày 08/7/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ký Quyết định số 1479/QĐ-ĐHLHN về việc thành lập Khoa Pháp luật thương mại quốc tế trên cơ sở tách Bộ môn Luật thương mại quốc tế khỏi Khoa Pháp luật quốc tế, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo mã ngành Luật thương mại quốc tế cấp bách cũng như lâu dài. Khoa Pháp luật thương mại quốc tế có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền bá và tư vấn pháp luật thương mại quốc tế. Khoa Pháp luật thương mại quốc tế được đặt trong sự phát triển chung về công tác tổ chức và xây dựng nguồn nhân lực của Trường, phù hợp với lộ trình thực hiện Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế:

- Lãnh đạo Khoa: gồm Trưởng Khoa và 02 Phó trưởng Khoa;

- 01 Trợ lý Khoa;

- Các bộ môn thuộc Khoa, bao gồm: Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế; Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế; Bộ môn Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

- Các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội: Chi bộ, tổ chức công đoàn bộ phận, chi đoàn thanh niên.

Đến thời điểm tháng 9/2017, Khoa có 18 chuyên viên và giảng viên cơ hữu, trong đó có 04 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 07 thạc sĩ được đào tạo dài hạn, ngắn hạn ở trong nước và nước ngoài, được phát triển theo hướng có đủ trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở tất cả các lĩnh vực/môn học về pháp luật thương mại quốc tế và có liên quan. Khoa đã hình thành được mạng lưới giảng viên thỉnh giảng, cộng tác viên nghiên cứu trong trường và ngoài trường, trong nước và nước ngoài với số lượng trên 80 người, bao gồm các giảng viên là thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, chuyên gia bộ ngành, các luật sư làm việc cho các công ty luật nước ngoài, các chuyên gia pháp luật cao cấp của các dự án nước ngoài.

Đứng trước nhu cầu của xã hội trong tiến trình hội nhập quốc tế lâu dài của Việt Nam trong những năm nửa đầu thế kỷ XXI, với tầm nhìn của một trường đại học trọng điểm trong tương lai, Trường Đại học Luật Hà Nội đang chủ động tổ chức đào tạo pháp luật thương mại quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời tạo thêm một thế mạnh về ngành đào tạo của Trường trong hiện tại và tương lai./.        

 

Liên hệ: Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

     Nhà A, Tầng 3, Phòng A307

Tel: (00) (84) (24) 3.7731787

Email: luat_tmqt@yahoo.com