DỰ KIẾN TUYỂN SINH NĂM 2022: Ngành Luật Thương mại quốc tế tuyển tăng thêm hơn 2/3 chỉ tiêu so với năm 2021

Đăng vào 17/03/2022 09:25

Theo Thông báo của Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2022, Trường dự kiến tuyển 205 chỉ tiêu cho Ngành Luật Thương mại quốc tế (với 2 tổ hợp môn thi/xét tuyển là A01 và D01) - tăng 85 chỉ tiêu so với năm 2021 và các năm trước.

 

 

Việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sau hơn 1 thập niên đào tạo Ngành Luật Thương mại quốc tế đầu tiên của cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, đất nước về nguồn nhân lực có hiểu biết sâu về luật thương mại quốc tế. Đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng của Trường, các đơn vị sử dụng lao động và xã hội vào chất lượng đào tạo mã Ngành này.

 

Đặc biệt, việc tăng chỉ tiêu này sẽ tạo thêm cơ hội, mở rộng hơn cánh cửa của Trường để có thể chào đón nhiều hơn nữa các em học sinh yêu thích, đam mê Ngành Luật Thương mại quốc tế./.

 

Thông tin chi tiết:

http://tuyensinh.hlu.edu.vn/Images/Post/files/Ph%C3%B2ng%20%C4%90%C3%A0o%20T%E1%BA%A1o/Thong%20bao/TB739_DuKienPATS_2022.pdf?fbclid=IwAR32fTMOJzPXEPLlLtIMRKLT85u9sSiKBUWZ7wOLqgPWdpwe30qhOOnTJ8k