Tin Tức

Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy
Ngày 05/10/2017 Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 52 QĐ/ĐU về việc chuẩn y Ban Chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Pháp luật thương mại quốc tế
 
Quyết định công nhận Ban Chấp hành công đoàn bộ phận
Ngày 02/10/2017 Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 21/QĐ-CĐ về việc công nhận Ban Chấp hành công đoàn Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, nhiệm kì 2017 - 2022
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”
Sáng ngày 24/8/2017, tại Hội trường A.402, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam”.
 
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Bộ môn
Ngày 23/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: 10 NĂM GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM VÀ CHÀO ĐÓN SỰ KIỆN APEC 2017
Để cùng tham gia vào các sự kiện quan trọng của đất nước đồng thời tạo diễn đàn cho các nhà khoa trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường, sáng ngày 8/6/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “10 năm gia nhập WTO của Việt Nam và chào đón sự kiện APEC 2017 ”.
 
Hội thảo khoa học cấp Khoa “Góp ý Dự thảo Luật quản lý ngoại thương của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”
Sáng ngày 30/3/2017, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Góp ý Dự thảo Luật quản lý ngoại thương của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”.
 
Hội thảo khoa học cấp Khoa “Phương thức trung gian trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Kinh nghiệm cho Việt Nam”
Sáng ngày 27/4/2017, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phương thức trung gian trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Kinh nghiệm cho Việt Nam”.