Sinh viên

Khởi động việc thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên ngành Luật thương mại quốc tế
Hướng tới các hoạt động kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (2013 - 2018)