Địa chỉ liên hệ

Đăng vào 21/08/2017 16:59

Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

     Nhà A, Tầng 14, Phòng 1402B

Tel: (00) (84) (24) 3.7731787

Email: pltmqt@hlu.edu.vn