Tin Tức

Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa
QĐ số 1585/QĐ-ĐHLHN, ngày 25/04/2019
 
Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy
QĐ số 41 QĐ/ĐU ngày 16/4/2019
 
Giáo sư Andrew với môn học Luật nhượng quyền thương mại quốc tế
Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2018, nhân chuyến công tác tại Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội, lãnh đạo Khoa pháp luật thương mại quốc tế đã mời Giáo sư Andrew Terry - Giáo sư Luật của Trường Kinh doanh thuộc Đại học Sydney, nguyên Hiệu trưởng Trường Luật kinh doanh và thuế quan của Đại học New South Wales, Úc tới thăm Trường.
 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn
Quyết định số 3300/QĐ-ĐHLHN, ngày 16/10/2018
 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn
Quyết định số 3299/QĐ-ĐHLHN, ngày 16/10/2018
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”
Sáng ngày 28/9/2018, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế - Lý luận và thực tiễn”