Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng

Đăng vào 14/04/2017 10:07

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG, CỘNG TÁC VIÊN

Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

Cập nhật tháng 8/2017

(sắp xếp theo alphabet):

 

STT

Họ và tên

Thông tin

Lĩnh vực cộng tác

Ghi chú

  1.  

Andrew Stephens

ThS. Luật (Hoa Kỳ); Cố vấn cao cấp Dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế do USAID tài trợ, 2011-2013.

- Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình), 2012;

- Giảng dạy môn học Nghiên cứu và phân tích án lệ, 2013.

Quốc tịch Hoa Kỳ.

2.

Trịnh Minh Anh

TS. Luật; Bộ Công Thương

- Tham gia viết bài hội thảo, 2006;

- Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp, 2015.

 

3.

Trần Việt Anh

ThS. Luật (Hoa Kỳ); Luật sư, Công ty TMI Nhật Bản.

Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1, 2013.

 

4.

Hà Công Anh Bảo

ThS. Luật; GV. Trường Đại học Ngoại thương.

Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình), 2012.

 

5.

Claudio Dordi

GS. TS. Luật quốc tế (Italy), Trường Đại học tổng hợp Bocconi, Italy; Trưởng tư vấn Dự án EU-MUTRAP, 2012-2018.

- Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh, 2015;

- Chỉ đạo các hoạt động hội thảo do EU-MUTRAP tài trợ cho HLU, từ 2014.

- Ban giám khảo Moot Court Competition do Khoa tổ chức, 2015.

- Quốc tịch Italy, thường trú tại Việt Nam.

6.

Nguyễn Hùng Cường

ThS. Luật; GV. Khoa Luật, Trường Đại học quốc gia Hà Nội.

- Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế, 2010-2011; 2014-2015;

- Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp, 2015.

 

7.

Doremieke Kruithof

ThS. Luật quốc tế (Hà Lan).

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1, 2013-2014;

- Huấn luyện sinh viên thi Moot Court Competition tại Hong Kong, 2014.

Quốc tịch Hà Lan.

8.

Nguyễn Mạnh Dũng

ThS. Luật thương mại quốc tế (Anh Quốc); Luật sư, Công ty luật độc lập Dzung & Associates.

Nghiên cứu khoa học, 2012; 2015.

 

9.

Vũ Đức Dũng

ThS. Luật (Hàn Quốc), Bộ Tư pháp

- Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế, 2011.

 

10.

Federico Lupo Passini

TS. Luật thương mại quốc tế (Singapore).

Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình; viết bài Hội thảo), 2012.

Quốc tịch Italy, thường trú tại Anh Quốc.

11.

Nguyễn Bá Trường Giang

ThS. Luật (Hoa Kỳ)

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1-2, từ 2016.

 

12.

Nguyễn Hoàng Giang

ThS. Luật, Luật sư

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia nâng cao, 2014.

 

13.

Gonzalo Puig

GS. TS. Luật, Luật sư (Australia); Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học tổng hợp Hull, Anh Quốc.

- Giảng dạy môn học Pháp luật thị trường nội khối EU, 2016.

Quốc tịch Tây Ban Nha; thường trú tại Anh Quốc.

14.

Đoàn Thanh Hà

ThS. Luật (Anh Quốc); Cty Luật VILAF.

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao, 2016.

 

15.

Nguyễn Ngọc Hà

TS. Luật (Pháp); GV. Trường Đại học Ngoại thương.

Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình; viết bài Hội thảo), 2012.

 

16.

Vũ Thị Thu Hà

Cty Luật ATS.

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao, 2016.

 

17.

Trịnh Đức Hải

TS. Luật quốc tế (Pháp); Cục Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao.

Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình; tham gia đề tài khoa học), 2012-2013; 2015.

 

18.

Nguyễn Minh Hằng

TS. Luật (Pháp), Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương.

- Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế, 2010.

- Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình; tham gia đề tài cấp Bộ và cấp Trường; viết bài Hội thảo), 2012-2013.

 

19.

Dương Thị Hiền

TS. Tiếng Anh, ThS. Luật; Phó Vụ trưởng, Văn phòng Trung ương Đảng.

Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1, 2013-2014.

 

20.

Dương Minh Hoàng

ThS. Luật thương mại quốc tế (Anh Quốc); Luật sư, Cty Luật Freshfield (Anh Quốc).

- Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia cơ bản, 2012-2013; Tiếng Anh pháp lý nâng cao, từ 2014.

- Nghiên cứu khoa học (viết bài Hội thảo), 2012.

 

21.

Nguyễn Vũ Hoàng

TS. Luật.

- Giảng dạy môn học Quan hệ kinh tế quốc tế, 2006.

- Nghiên cứu khoa học (viết bài Hội thảo), 2012.

 

22.

Nguyễn Thị Bích Hồng

ThS. Tiếng Anh.

Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1-2; 2013-2014.

Hưu trí

23.

Nguyễn Thị Thúy Hồng

ThS. Kinh tế; GVC, Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

Giảng dạy môn học Quan hệ kinh tế quốc tế, 2003-2006.

 

24.

Đặng Xuân Hợp

TS. Luật (Anh Quốc); Luật sư thành viên, Công ty Luật Allen Arthur Robinson (AAR), Australia; GV thỉnh giảng NUS.

- Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế; Kỹ năng luật gia cơ bản; Kỹ năng luật gia nâng cao; Nghiên cứu và phân tích án lệ, từ 2009.

- Huấn luyện sinh viên thi Moot Court Competition tại Hong Kong, 2015.

Được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp, 2014

25.

Trần Mạnh Hùng

ThS. Luật (Nhật Bản); Luật sư chủ hợp danh, Công ty Luật Baker & McKenzie, Hoa Kỳ.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia cơ bản, 2012-2013.

 

26.

Nguyễn Hữu Huyên

TS. Luật (Pháp); Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.

- Giảng dạy môn học Luật WTO, Luật thương mại quốc tế, từ 2016.

- Hướng dẫn SV làm khóa luận tốt nghiệp đại học, 2016

 

27.

Vũ Thanh Huyền

ThS. Tiếng Anh; GV. Học viện Ngoại giao Việt Nam

Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1, 2014

 

28.

Jacob Gammelgaard

ThS. Luật (Đan Mạch); Giám đốc thường trú Dự án Phát triển lập pháp quốc gia (NLD) do Chính phủ Canada tài trợ, từ 2016.

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1-2, từ 2013; môn học ngoại khóa Kỹ năng giao tiếp giữa các nền văn hóa, 2014;

- Cố vấn cuộc thi Olympic Luật WTO, 2014;

- Huấn luyện sinh viên thi Moot Court Competition tại Hong Kong, 2015-2016.

Quốc tịch Đan Mạch, thường trú tại Việt Nam.

29.

Jason Wai

Luật sư tập sự tại Dự án Phát triển lập pháp quốc gia (NLD), Canada.

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1, 2016

Quốc tịch Canada.

30.

Jennifer Khor

Luật sư (Canada), Đoàn Luật sư Canada

- Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia nâng cao, 2014.

Quốc tịch Canada.

31.

John Davis

Luật sư (Hoa Kỳ), Công ty Luật YKVN.

- Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia cơ bản, 2012.

- Ban giám khảo Moot Court Competition do Khoa tổ chức, 2015.

Quốc tịch Hoa Kỳ, thường trú tại Việt Nam.

32.

Julian Scarff

ThS. Luật, Luật sư (Australia)

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1-2, 2017.

Quốc tịch Australia, thường trú tại Việt Nam.

33.

Julien Chaisse

GS. TS. Luật (Pháp), Chinese University of Hong Kong; Trọng tài viên

- Giảng dạy môn học Luật đầu tư quốc tế, 2016.

Quốc tịch Pháp, thường trú tại Hong Kong

34.

Nguyễn Đức Kiên

ThS. Luật, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp.

- Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế, 2010.

- Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình), 2012.

 

35.

Nguyễn Thị Hương Lan

TS. Kinh tế đối ngoại, GV. Trường Đại học Ngoại thương.

Giảng dạy môn học Quan hệ kinh tế quốc tế, 2010.

 

36.

Nguyễn Ngọc Lan

ThS. Luật quốc tế (Anh Quốc).

Phiên dịch; Biên dịch, 2011-2012.

 

37.

Laura Milne

LPC (Anh Quốc); Bridges Across Borders South East Asia Community Legal Education Initiative (BABSEA-CLE), 2013.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia cơ bản, 2013.

Quốc tịch Anh.

38.

Nguyễn Văn Lịch

PGS. TS. Kinh tế, Nguyên Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Giảng dạy môn học Quan hệ kinh tế quốc tế, 2006-2012.

Hưu trí.

39.

Bùi Văn Luận

ThS. Tiếng Anh

Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1-2, 2014.

 

40.

Võ Sỹ Mạnh

TS. Luật, Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo, GV. Trường Đại học Ngoại thương.

Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình), 2012.

 

41.

Manjot Cheema

Hội Luật gia British Columbia, Canada; Tập sự tại Văn phòng UNICEF, Hà Nội.

Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1, 2016.

Quốc tịch Canada.

42.

Marcel Fontaine

GS. Danh dự, TS. Luật kinh doanh quốc tế (Bỉ).

Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình), 2012.

- Hưu trí;

- Quốc tịch Bỉ, thường trú tại Bỉ.

43.

Michael Turner

JD (Hoa Kỳ), Nhà ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Giảng dạy môn học Nghiên cứu và phân tích án lệ, 2013.

Quốc tịch Hoa Kỳ.

44.

Diệp Hoài Nam

Luật sư thành viên, Công ty Luật YKVN.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia cơ bản, 2012.

 

45.

Võ Lê Nam

ThS. Luật (Anh Quốc); Cty cổ phần chứng khoán Woori-cbv.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia cơ bản, Nghiên cứu và phân tích án lệ, Luật thương mại quốc tế, từ 2016.

 

46.

Dương Nguyệt Nga

TS. Luật, GV. Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

Giảng dạy môn học Quan hệ kinh tế quốc tế, 2006-2008.

 

47.

Nguyễn Thị Ngoan

ThS., GV. Trường Đại học kinh tế - kỹ thuật công nghiệp.

Giảng dạy môn học Quan hệ kinh tế quốc tế, 2014.

 

48.

Vũ Thị Thanh Nga

ThS. Luật, Trưởng Phòng Pháp chế, Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu (GP Bank).

Giảng dạy môn học Thanh toán quốc tế, từ 2014.

 

49.

Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Luật, GV. Trường Đại học Thương mại Hà Nội.

Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế, 2010-2011.

 

50.

Hồ Thúy Ngọc

PGS. TS., Trưởng Khoa đào tạo quốc tế, GV. Trường Đại học Ngoại thương.

- Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình; tham gia đề tài cấp Bộ; viết bài Hội thảo), 2012-2013;

- Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp, 2015.

 

51.

Đỗ Khôi Nguyên

Luật sư (Hoa Kỳ), Công ty Luật YKVN.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia cơ bản, 2012.

 

52.

Nguyễn Thị Nguyệt

ThS. Luật, GV. Trường Đại học Thương mại Hà Nội.

Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế, 2010-2011.

 

53.

Lê Hoàng Oanh

TS. Luật, Vụ trưởng, Bộ Công Thương.

- Giảng dạy môn học Quan hệ kinh tế quốc tế; Luật thương mại quốc tế, 2006-2009.

- Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình), 2012.

 

54.

Nguyễn Thị Thanh Phúc

TS. Kinh tế đối ngoại (Australia), GV. Trường Đại học Ngoại thương.

Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình), 2012.

 

55.

Phạm Thị Thanh Phương

ThS. Luật (Australia), Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Biên dịch Giáo trình, 2012.

 

56.

Nguyễn Hưng Quang

Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư NHQUANG & Cộng sự.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia nâng cao, 2014.

 

57.

Nguyễn Như Quỳnh

TS. Luật (Thụy Điển), Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình), 2012.

 

58.

Quách Thúy Quỳnh

TS., GV. Trường Đại học RMIT tại Việt Nam.

Giảng dạy môn học Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, 2014.

 

59.

Seán O’ Connell

ThS. Luật (Anh Quốc); Luật sư (Đoàn luật sư New York); Điều phối viên Dự án Tư pháp hình sự, UNDP tại Hà Nội.

Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 2, 2017.

Quốc tịch Ireland, thường trú tại Việt Nam.

60.

Shiro Muto

Luật sư thành viên, Nishimura & Ashahi Law Firm (Nhật Bản)

Ban giám khảo Moot Court Competition do Khoa tổ chức, 2015.

Quốc tịch Nhật Bản, thường trú tại Việt Nam.

61.

Simon Taylor

Luật sư (Australia), Công ty Luật Baker & McKenzie, Hoa Kỳ.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia cơ bản; Nghiên cứu và phân tích án lệ, 2012-2013.

Quốc tịch Australia, thường trú tại Việt Nam.

62.

Surya Subedi

Luật sư; GS. TS. Luật quốc tế (Anh Quốc), Trường Đại học tổng hợp Leeds, Anh Quốc.

Nghiên cứu khoa học (Biên tập nội dung tiếng Anh Giáo trình International Trade and Business Law song ngữ Anh-Việt), 2012.

Quốc tịch Nepal, thường trú tại Anh Quốc.

63.

Nguyễn Đăng Thắng

TS. Luật quốc tế (Anh Quốc), Bộ Ngoại giao.

Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình; tham gia đề tài cấp Bộ), 2012-2013.

 

64.

Phạm Minh Thắng

ThS. Luật; Luật sư, Cty Luật YKVN.

- Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế; Kỹ năng luật gia cơ bản, 2010.

- Nghiên cứu khoa học (tham gia đề tài cấp Bộ; viết bài Hội thảo), 2012-2013.

 

65.

Thomas Giglione

Hòa giải viên, ATS Law Firm.

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1-2, 2016.

- Diễn giả tại Hội thảo của Khoa, 2017.

 

66.

Đào Xuân Thủy

GV. Trường Đại học Ngoại thương.

Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế, 2011.

 

67.

Văn Khánh Thư

ThS. Luật (Australia), Bộ Tư pháp.

Biên dịch Giáo trình, 2012.

 

68.

Nguyễn Thị Tình

TS. Luật; Phó Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại Hà Nội.

- Giảng dạy môn học Thanh toán quốc tế, từ 2014;

- Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp, 2015.

 

69.

Đào Ngọc Tiến

TS. Kinh tế đối ngoại, GV. Trường Đại học Ngoại thương.

Nghiên cứu khoa học (viết bài Hội thảo), 2012.

 

70.

Tracy Pham

Luật sư (Hoa Kỳ), Công ty Luật Baker & McKenzie, Hoa Kỳ.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia cơ bản; Nghiên cứu và phân tích án lệ, 2012-2013.

 

71.

Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Kinh tế đối ngoại, GV. Trường Đại học Ngoại thương.

Giảng dạy môn học Tổng quan về kinh doanh quốc tế, 2012-2013.

 

72.

Nguyễn Thu Trang

TS. Luật (Pháp), Phó ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế, 2010; Luật WTO, 2013.

- Nghiên cứu khoa học (tham gia đề tài cấp Bộ), 2012-2013.

 

73.

Nguyễn Thùy Trang

Luật sư, Công ty Luật LCT.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia nâng cao, 2014.

 

74.

Nguyễn Thanh Tú

TS. Luật (Thụy Điển), Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp.

Nghiên cứu khoa học (viết bài Hội thảo), 2012; viết Giáo trình, 2017.

 

75.

Nguyễn Xuân Tùng

ThS. Luật so sánh (Australia), Bộ Tư pháp.

Nghiên cứu khoa học (tham gia đề tài cấp Bộ), 2012-2013.

 

76.

Nguyễn Anh Tùng

ThS. Luật (Hoa Kỳ).

Biên dịch; Phiên dịch, 2011-2012.

 

77.

Đinh Ánh Tuyết

ThS. Luật (Hoa Kỳ); Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật IDVN.

- Giảng dạy môn học Các biện pháp khắc phục thương mại theo quy định của WTO, Luật WTO từ 2015.

- Huấn luyện đội thi Moot Court Competition tại Hong Kong từ 2015.

- Diễn giả tại các Hội thảo về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

 

78.

Nguyễn Quốc Vinh

Luật sư, Tilleke & Gibbin Law Firm (Thailand)

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao, 2016.

 

79.

Hoàng Thu Yến

ThS., Luật sư, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội; Công ty luật hợp danh Đông Thành.

Giảng dạy môn học Kỹ năng luật gia nâng cao, 2014.

 

80.

Nguyễn Thị Quỳnh Yến

ThS. Luật, GV Trường Đại học Ngoại thương.

- Giảng dạy môn học Tiếng Anh pháp lý nâng cao, từ 2015.

 

81.

Trịnh Hải Yến

TS. Luật quốc tế (Singapore); Phó Khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam.

- Giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế, Luật WTO từ 2009.

- Nghiên cứu khoa học (viết Giáo trình; viết bài Hội thảo), 2012; 2017.

- Biên dịch; Phiên dịch, 2012.

 

82.

William Frasure

Luật sư; GS. Danh dự, TS. Khoa học chính trị (Hoa Kỳ).

Giảng dạy môn học Nghiên cứu và phân tích án lệ, 2013.

- Hưu trí;

- Quốc tịch Hoa Kỳ.

Xem chi tiết