Hoạt động của Trường

Giáo sư Andrew với môn học Luật nhượng quyền thương mại quốc tế
Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2018, nhân chuyến công tác tại Việt Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội, lãnh đạo Khoa pháp luật thương mại quốc tế đã mời Giáo sư Andrew Terry - Giáo sư Luật của Trường Kinh doanh thuộc Đại học Sydney, nguyên Hiệu trưởng Trường Luật kinh doanh và thuế quan của Đại học New South Wales, Úc tới thăm Trường.
 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn
Quyết định số 3300/QĐ-ĐHLHN, ngày 16/10/2018
 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn
Quyết định số 3299/QĐ-ĐHLHN, ngày 16/10/2018
 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị
Quyết định số 2728/QĐ-ĐHLHN, ngày 30/8/2018
 
HỘI THẢO KHOA HỌC: 10 NĂM GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM VÀ CHÀO ĐÓN SỰ KIỆN APEC 2017
Để cùng tham gia vào các sự kiện quan trọng của đất nước đồng thời tạo diễn đàn cho các nhà khoa trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường, sáng ngày 8/6/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “10 năm gia nhập WTO của Việt Nam và chào đón sự kiện APEC 2017 ”.