Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn

Đăng vào 16/10/2018 00:00:00

Ngày 16/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 3299/QĐ-ĐHLHN về việc giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn. Giao bà Trương Thị Thúy Bình, Phó Trưởng Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế phụ trách Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế, thuộc Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội kể từ ngày 15/10/2018.