Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn

Đăng vào 16/10/2018 00:00

Ngày 16/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 3300/QĐ-ĐHLHN về việc giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn. Giao ông Nguyễn Bá Bình, Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Pháp luật thương mại quốc tế phụ trách Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế thuộc Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội kể từ ngày 16/10/2018.