Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị

Đăng vào 30/08/2018 00:00:00

Ngày 30/8/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 2728/QĐ-ĐHLHN về việc giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị. Giao ông Nguyễn Bá Bình, Phó Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế phụ trách Khoa Pháp luật thương mại quốc tế thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội kể từ ngày 01/09/2018.