Các hoạt động nghiên cứu khoa học trọng điểm của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế năm 2022

Đăng vào 18/03/2022 10:41

1. Tổ chức Cuộc thi Hòa giải thương mại quốc tế (bằng tiếng Anh) cho sinh viên lần đầu tiên ở Việt Nam (đồng tổ chức cùng Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)) (Cuộc thi và tất cả các hoạt động bên lề diễn ra xuyên suốt các Quý I, II và III/2022).

2. Tọa đàm khoa học (cấp Khoa): “Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam sau 5 năm gia nhập” (tháng 5/2022).

3. Hội thảo khoa học (cấp Trường): “Công ước Singapore về hoà giải và Khả năng gia nhập của Việt Nam” (tháng 9/2022).

4. Hội thảo khoa học (cấp Khoa): “Xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử” (tháng 10/2022).

5. Thực hiện 04 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường:

i) “Bình luận một số vụ tranh chấp liên quan đến quy định đặc biệt và khác biệt cho các nước là thành viên đang phát triển trong WTO”;

ii) “Sử dụng Bộ tình huống trong giảng dạy môn luật WTO để đáp ứng yêu cầu đa dạng hoá phương pháp đào tạo cho sinh viên Ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội”;

iii) “Pháp luật về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá – Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam”; và

iv)  “Giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài – Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam”.

6. Chủ trì tổ chức tuyển chọn và huấn luyện sinh viên tham gia cuộc thi tranh tụng quốc tế (FDI Moot, IMSG 2022…).

Với các hoạt động nghiên cứu khoa học trên, Khoa hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, đồng hành và ủng hộ của các đơn vị, các chuyên gia, các nhà thực hành luật, cựu sinh viên và các em sinh viên để đóng góp tốt hơn vào công tác chung của nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn!

---------------------------------

Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế

Địa chỉ: Phòng 1402B, Tầng 14, Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Email: pltmqt@hlu.edu.vn