Đề cương môn Các biện pháp khắc phục thương mại theo quy định của WTO

Đăng vào 01/02/2018 14:25:38

     Trong tiến trình toàn cầu hóa thương mại, các hàng rào bảo hộ như thuế quan và các biện pháp phi thuế quan truyền thống đã và đang bị cắt giảm mạnh mẽ, nhưng thay vào đó là các biện pháp phi thuế quan hiện đại, ngày càng tinh vi. Các biện pháp «khắc phục thương mại» («Trade Remedies») trở thành những biện pháp phi thuế quan lợi hại, luôn có thể bị lạm dụng để biến thành công cụ bảo hộ thương mại linh hoạt ở các nước trên thế giới. Vì vậy, việc hiểu biết về các biện pháp «khắc phục thương mại» ở các thị trường xuất khẩu, để tìm cách ứng phó thích hợp, là một trong những yêu cầu quan trọng và có tính khả thi đối với các doanh nghiệp và luật gia Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu môn học sẽ giúp người học nắm được những nội dung cần thiết về các biện pháp “khắc phục thương mại” trong Luật WTO, bao gồm các biện pháp về chống bán phá giá, chống trợ cấp, và tự vệ thương mại. Học môn học này, người học sẽ được trang bị các kiến thức:

  1. Tổng quan về các biện pháp khắc phục thương mại
  2. Luật WTO về chống bán phá giá
  3. Luật WTO về trợ cấp và các biện pháp đối kháng
  4. Luật WTO về tự vệ thương mại
  5. Các biện pháp “khắc phục thương mại” và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.

        Xem chi tiết