Thông tin về Hội thảo " How it's made: Arbitration awards"

Đăng vào 15/06/2018 08:47:51

Topic: How it's made: Arbitration awards (Con đường để Trọng tài viên làm nên những phán quyết của họ)

1. Thời gian: 18h00' - 19h30', ngày 15/6/2018

2. Địa điểm: Allens Office Phòng 401 Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng

3. Speaker: Luật sư Đặng Xuân Hợp - Partner of Allens; Arbitrator at the SIAC, VIAC, HKIAC, Fellow of Singapore Arbitration Institute.

Link event của GES Open Seminar #4: https://www.facebook.com/events/222573128524493/ 

Sinh viên quan tâm và có nhu cầu muốn tham dự đăng kí vào form dưới đây: 

https://goo.gl/forms/BD3CD0IbO1iMAJ0I2