DANH MỤC GỢI Ý ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM 2019

Đăng vào 14/11/2018 14:19:12

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019 do các bộ môn của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế gợi ý. Sinh viên nghiên cứu khoa học đăng ký tên đề tài  với các giảng viên của bộ môn hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (A307). Hạn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2019 chậm nhất ngày 25/11/2018.

Tải danh mục đề tài tại đây