KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2023

Đăng vào 18/01/2024 00:00

        Chiều ngày 17/01/2024, thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế đã tổ chức thành công Hội nghị viên chức năm 2023. Hội nghị diễn ra tại Văn phòng Khoa (Phòng A.1401) với sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Bá Bình - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, TS. Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa, ThS. Tào Thị Huệ (Chủ tịch Công đoàn Khoa), ThS. Trần Thu yến (Chi ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa), ThS. Đỗ Thu Hương (Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Khoa), lãnh đạo các Bộ môn, Liên chi đoàn Khoa cùng toàn bộ các thầy, cô giáo trong Khoa. Đồng chủ trì Hội nghị là Trưởng Khoa và Chủ tịch Công đoàn Khoa.

          Hội nghị viên chức năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế. Đây là dịp để Khoa đánh giá lại toàn bộ công tác năm 2023 và thảo luận, đề ra phương hướng công tác năm 2024 của Khoa, Kế hoạch công tác năm 2024 của Khoa, cũng như góp ý cho Dự thảo Báo cáo công tác năm và Kế hoạch công tác năm 2024 của Trường.

          Hội nghị đã nghe và thảo luận tập trung vào ba vấn đề chính: 1. Thảo luận, đóng góp cho Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024 của Khoa, dự thảo Kế hoạch công tác của Khoa năm 2024; 2. Thảo luận về các vấn đề khó khăn, vướng mắc của viên chức trong Khoa và những kiến nghị cụ thể cho những vấn đề chung của Trường và của Khoa; 3. Thảo luận, đóng góp ý kiến Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024 của Trường và các nội dung khác theo yêu cầu của Trường.

 

 

        Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và Phương hướng công tác năm 2024 của Khoa, Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024 của Khoa, Bản góp ý đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và Dự thảo Phương hướng công tác năm 2024 của Trường, Nghị quyết Hội nghị viên chức Khoa Pháp luật thương mại quốc tế năm 2023 và Biên bản Hội nghị Khoa.

        Kết thúc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Bình đã đúc kết, làm rõ, nhấn mạnh những kết quả đạt được, cũng như những điểm còn cần tiếp tục nỗ lực thực hiện. Trưởng Khoa cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ quan trọng, cần nhiều nỗ lực của toàn thể đội ngũ viên chức Khoa trong năm 2024. Thay mặt Chi bộ Khoa, Ban lãnh đạo Khoa và Ban chủ trì Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Bình cảm ơn tập thể viên chức Khoa đã luôn đoàn kết và có nhiều đóng góp cho công việc chung trong năm 2023, đồng thời đề nghị toàn Khoa tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Khoa trong năm 2024./.