Khoa Pháp luật thương mại quốc tế đồng tổ chức Talkshow: “Hủy phán quyết & Công nhận và cho thi hành phán quyết”

Đăng vào 11/10/2023 22:08

Trong hơn 12 năm vừa qua kể từ khi Luật Trọng tài Thương mại 2010 được ban hành, sự phát triển của lĩnh vực trọng tài thương mại tại Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Nhằm thúc đẩy việc thảo luận về những đề xuất trong Dự thảo sửa đổi Luật Trọng tài thương mại của Hội Luật gia Việt Nam, những vấn đề khác cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài thương mại và Quy tắc trọng tài của VIAC cũng như các trung tâm trọng tài khác, tham khảo các quy định của Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế, Quy tắc trọng tài của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL), kinh nghiệm trong nước và quốc tế, ADR Việt Nam Chambers cùng Hop Dang’s Chambers phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi Talkshow với chủ đề “Hủy phán quyết & Công nhận và cho thi hành phán quyết” vào chiều thứ Sáu, ngày 17/11/2023.

 

 

          Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy hoạt động yêu cầu Hủy Phán quyết Trọng tài và Công nhận cho thi hành Phán quyết Trọng tài còn nhiều nội dung gây tranh cãi về việc áp dụng các quy định pháp luật hiện hành. Buổi Talkshow được tổ chức nhằm nhận diện những tồn tại đối với các quy định pháp luật và việc áp dụng các quy định pháp luật về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài, hủy phán quyết trọng tài, đồng thời thảo luận về những đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Trọng tài Thương mại 2010.

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

- Thời gian: 15:00 – 16:30 thứ Sáu, ngày 17/11/2023.

- Địa điểm: Phòng A402, Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội và trực tuyến trên nền tảng Zoom.

(Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc ThS. Nguyễn Mai Linh (mailinhnguyen110@gmail.com)

 

ĐIỀU PHỐI

- LS. Nguyễn Mạnh Dũng - Trọng tài viên độc lập ADR Vietnam Chambers LLC

- PGS.TS. Nguyễn Bá Bình - Trưởng khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

 

LINK ĐĂNG KÝ THAM DỰ: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-WCDtyrLQSK7MmHvphn6pg#/registration

 

____________________

Thông tin liên hệ:

- Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế: Phòng 1402B, Tầng 14, Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 87, Đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

- Số điện thoại: 02437731787

- Email: pltmqt@hlu.edu.vn