Hội thảo khoa học cấp Khoa “Góp ý Dự thảo Luật quản lý ngoại thương của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”

Đăng vào 21/08/2017 16:31:40

Sáng ngày 30/3/2017, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Góp ý Dự thảo Luật quản lý ngoại thương của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có đại diện đến từ Bộ Công Thương; Bộ Tư pháp; Trường Đại học Ngoại thương; Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Trường Đại học Thương mại; Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có sự tham gia của toàn thể giảng viên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế và đại diện của các Khoa và một số Bộ môn trong Trường.

 

 

Hội thảo đã nhận được 13 bài tham luận góp ý về những quy định của Dự thảo Luật Quản lí ngoại thương. Các tham luận đã làm rõ nội dung những quy định của Dự thảo; phân tích những điểm còn bất cập, hạn chế và chưa hợp lí của Dự thảo; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện Dự thảo.

Hội thảo tập trung vào hai nội dung chính: Một là, bàn về định hướng xây dựng Luật Quản lí ngoại thương đảm bảo khai thác tốt các cam kết quốc tế và đa dạng hoá thị trường và chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế liên quan; Hai là, góp ý trực tiếp cho các vấn đề cụ thể của Dự thảo Luật quản lí ngoại thương. Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã tranh luận sôi nổi về những nội dung nêu trên với hơn 40 lượt ý kiến được trao đổi về tên gọi của Luật, phạm vi điều chỉnh của Luật, nguyên tắc áp dụng, quản lý các biện pháp hành chính, các biện pháp phòng vệ thương mại, vấn đề thương mại biên giới, chính sách thúc đẩy phát triển ngoại thương, ...

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp, không chỉ có ý nghĩa khoa học mà có mang tính thực tiễn cao khi đưa ra được nhiều đề xuất, kiến nghị đối với Dự thảo Luật quản lí ngoại thương. Hội thảo thực sự đã tạo ra một diễn đàn khoa học để các chuyên gia trao đổi, thể hiện quan điểm và đóng góp các ý kiến chuyên môn có giá trị đối với các dự án Luật đang được triển khai, qua đó, gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, của các chuyên gia với hoạt động xây dựng pháp luật và hoạt động thực tiễn./.

   Danh mục chuyên đề Hội thảo                                                                     

Trần Thu Yến