Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Bộ môn

Đăng vào 06/09/2017 09:49:44

Ngày 23/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định:

- Quyết định số 2491/QĐ-ĐHLHN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Thơ  giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thuộc Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2017.

- Quyết định số 2492/QĐ-ĐHLHN về việc điều động viên chức và bổ nhiệm bà Trương Thị Thúy Bình  giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Pháp luật thương mại đa phương và đầu tư quốc tế thuộc Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2017.