HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”

Đăng vào 18/09/2017 16:19:04

Sáng ngày 24/8/2017, tại Hội trường A.402, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia và phát biểu khai mạc của TS. Chu Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng nhà trường, sự tham gia của các nhà quản lý và thực hành luật đến từ Cục bản quyền tác giả, Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty Luật SB Law, Công ty Luật BROSS & Partners, các nhà khoa học đến từ các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội như Học viện An ninh, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên của Trường Đại học Luật Hà Nội. Đồng chủ trì hội thảo: TS. Nguyễn Thanh Tâm và TS. Nguyễn Bá Bình.

Hội thảo đã nhận được 16 bài viết in trong Kỷ yếu với hơn 160 trang. Các tham luận đã tập trung làm rõ 3 vấn đề chính : (1) Đánh giá thực trạng giảng dạy về “Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp” ở Trường Đại học Luật Hà Nội; (2) Phân tích, đánh giá về pháp luật và việc thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam; (3) Phân tích, đánh giá kinh nghiệm giảng dạy về “Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp” ở môt số trường đại học nước ngoài và Việt Nam. Tại hội thảo này, các nhà khoa học và các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về các vấn đề trực tiếp liên quan đến đào tạo nội dung quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp như đưa thêm các kiến thức mới về quyền sở hữu trí tuệ vào giảng dạy cho sinh viên, sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, sử dụng kết hợp đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường với các giảng viên thỉnh giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy…

Hội thảo thực sự là một diễn đàn khoa học để trao đổi và góp phần tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, tạo sự gắn kết giữa hoạt động đào tạo của Nhà trường với hoạt động quản lý và thực hành luật. Đặc biệt, kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy môn học “Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp” ở Trường Đại học Luật Hà Nội.

Nguyễn Mai Linh