Quyết định công nhận Ban Chấp hành công đoàn bộ phận

Đăng vào 03/10/2017 10:22:08

Ngày 02/10/2017 Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 21/QĐ-CĐ về việc công nhận Ban Chấp hành công đoàn Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, nhiệm kì 2017 - 2022 gồm 03 đồng chí: Trương Thị Thúy Bình, Tào Thị Huệ, Lê Thị Tuyết Mai. Đồng chí Trương Thị Thúy Bình giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội, nhiệm kì 2017 - 2022.