Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy

Đăng vào 16/10/2017 09:02:41

Ngày 05/10/2017 Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 52 QĐ/ĐU về việc chuẩn y Ban Chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, nhiệm kì 2015 - 2020 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Bá Bình, Nguyễn Thị Thu Hiền. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Bá Bình giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội, nhiệm kì 2015 - 2020.