DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Đăng vào 27/10/2017 15:37:41

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 - 2018 do các bộ môn của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế gợi ý. Sinh viên nghiên cứu khoa học đăng ký tên đề tài với các giảng viên của bộ môn hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (A307). Hạn đăng ký nghiên cứu khoa học của sinh viên chậm nhất 30/10/2017.

Danh mục đề tài tải tại đây