Thông báo về Hòm thư góp ý

Đăng vào 09/04/2018 08:22:25

Khoa Pháp luật thương mại quốc tế có các kênh thông tin để thu thập ý kiến phản hồi, đóng góp của sinh viên về: Chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học của giảng viên, sinh viên....Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

1. Hòm thư góp ý trước Văn phòng Khoa (A307).

2. Địa chỉ email: luat_tmqt@yahoo.com