Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa “Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế”

Đăng vào 12/04/2018 10:26:32

         Vào 8h00, ngày 24/04/2018, sáng thứ Ba, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề: “Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế”, tại Phòng A402 - Trường Đại học Luật Hà Nội.

          Hội thảo dự kiến sẽ tập trung vào ba nội dung chính:

          - Thứ nhất, những vấn đề pháp lý cơ bản về nội dung và thực tiễn áp dụng Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế;

          - Thứ hai, quy định về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế theo luật của một số quốc gia và khu vực trên thế giới;

          - Thứ ba, nội dung và phương pháp giảng dạy về các bộ nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế trong đào tạo mã ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

  Khoa Pháp luật thương mại quốc tế trân trọng kính mời các quý vị quan tâm tới tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo.