HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THAY THẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”

Đăng vào 12/10/2018 10:45

         Sáng ngày 28/9/2018, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế - Lý luận và thực tiễn”.

         Hội thảo được chủ trì bởi TS. Nguyễn Bá Bình – Phó Trưởng Khoa, phụ trách Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế và ThS. Nguyễn Quỳnh Trang – Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Đến dự Hội thảo có các nhà khoa học đại diện cho các cơ sở đào tạo luật ở Hà Nội (Khoa Luật - Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Kiểm sát,…), các viện nghiên cứu (Viện Khoa học pháp lý, Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN,…), đại diện Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, các công ty luật, các thầy, cô giáo đại diện cho các Khoa, Bộ môn của Trường Đại học Luật Hà Nội và các em sinh viên quan tâm tới hội thảo.

        TS. Nguyễn Bá Bình, chủ trì Hội thảo đã giới thiệu tổng quan về trực trạng phát triển và áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong thương mại quốc tế hiện nay, với hai phương thức chính là hòa giải và trọng tài. Các tác giả chuyên đề và các nhà khoa học đã lần lượt trình bày và trao đổi các tham luận, quan điểm và ý kiến về việc sử dụng phương thức hòa giải trong giải quyết tranh chấp thương mại và tranh chấp đầu tư quốc tế, vấn đề xác định luật áp dụng đối với hợp đồng trong giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại, giải quyết tranh chấp xây dựng bằng trọng tài thương mại, thực tiễn giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoai, khả năng áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế trong các tranh chấp có tài sản của Nhà nước, mô hình giải quyết tranh chấp trực tuyến ODR, v.v…

        Hội thảo đã diễn ra trong không khí trao đổi, chia sẻ sôi nổi, thẳng thắn giữa các tác giả chuyên đề và các nhà khoa học về cả vấn đề lý luận, xây dựng luật cũng như thực tiễn áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. Phát biểu kết thúc hội thảo, TS. Nguyễn Bá Bình gửi lời cảm ơn các chuyên gia, các thầy cô giáo, các em sinh viên về sự tham gia và đóng góp ý kiến nhiệt tình, sâu sắcvà hi vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đối với các hoạt động khoa học tiếp theo của Khoa. Những kết quả thu được từ Hội thảo là nguồn tham khảo hiệu quả cho việc nghiên cứu cũng như giảng dạy về các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế tại Trường Đại học Luật Hà Nội cũng như các cơ sở đào tạo luật khác.

Trần Phương Anh