Tuyển sinh

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018
Ngày 1/4/2018 Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức "Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018"
 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Năm học 2018 - 2022)
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI (HLU)