Quyết định thành lập Hội đồng Khoa

Đăng vào 24/01/2018 17:00:02

Ngày 11/1/2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ký Quyết định số 79/QĐ-ĐHLHN về việc thành lập Hội đồng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế gồm 09 thành viên có tên trong danh sách Hội đồng Khoa (Ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-ĐHLHN):

1. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng khoa, Chủ tịch Hội đồng khoa;

2. Ông Nguyễn Vũ Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dư Kim, thành viên;

3. TS. Trương Thị Thúy Bình, Phó trưởng Bộ môn Pháp luật Thương mại đa phương và đầu tư quốc tế, thành viên;

4. TS. Nguyễn Bá Bình, Phó trưởng khoa, thành viên;

5. TS. Nguyễn Hữu Huyên, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp, thành viên;

6. GS. TS. Gonzalo Puig, Trưởng khoa Luật, Trường Đại học tổng hợp Hull (Vương quốc Anh), thành viên;

7. TS. Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng khoa, thành viên;

8. ThS. Nguyễn Quỳnh Trang, Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Pháp luật Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, thành viên;

9. ThS. Đinh Ánh Tuyết, Trưởng văn phòng luật sư IDVN, thành viên.