Thông báo Tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường “Vai trò của các công ty đa/xuyên quốc gia trong lĩnh vực đầu tư quốc tế và những thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Đăng vào 09/05/2018 12:24:21

Dự kiến vào sáng ngày 31/5/2018, Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế sẽ tổ chức Hội thảo cấp Trường với chủ đề “Vai trò của các công ty đa/xuyên quốc gia trong lĩnh vực đầu tư quốc tế và những thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Địa điểm: Phòng A402 - Đại học Luật Hà Nội.

Hội thảo tập trung một số nội dung chính sau:

- Đặc điểm, vai trò của công ty đa/xuyên quốc gia và tầm ảnh hưởng của nó đến hoạt động đầu tư quốc tế.

- Pháp luật Việt Nam về điều chỉnh hoạt động của công ty đa/xuyên quốc gia trong lĩnh vực đầu tư quốc tế.

- Vấn đề pháp lý đặt ra với công ty đa/xuyên quốc gia đối với hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

- Vấn đề pháp lý đặt ra với công ty đa/xuyên quốc gia trong lĩnh vực thuế.

- Bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về pháp luật điều chỉnh hoạt động của các công ty đa/xuyên quốc gia.

Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các em sinh viên và quý vị quan tâm tham gia viết Chuyên đề cho Hội thảo, tới tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Trương Thị Thúy Bình