Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa

Đăng vào 02/05/2019 00:00

Ngày 25/04/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 1585/QĐ-ĐHLHN về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa. Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Bình, Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Pháp luật thương mại quốc tế giữ chức vụ Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội kể từ ngày 02/05/2019.